Boşanmadan sonraki ilk 1,5 yıllık süreçte eşler ve çocuklarda ileri derecede karmaşık psikolojiksorunlar görülmektedir. Çocuklar topluma uyum sağlamada zorlanıyor, okulda başarısız oluyorlar, saldırgan ve söz dinlemeyen bir kişi haline geliyorlar. ...Devamı