1652 yılında Aydosta doğduğu bilinen İsmail Hakkı, Bursevi ismiyle de bilinmektedir. Tasavvuf eserleriyle ön plana çıkmıştır. Celvetiye tarikatına mensup olduğu bilinmektedir. 7 yaşındayken annesini kaybetmiştir. İsmail Hakkı, âlim, şair, mutasavvıf, hafız, hattat, bestekâr gibi birçok vasıfla anılmaktadır. Bursalı İsmail Hakkının Hayatı Şeyh İsmail Hakkı olarak da anılan mutasavvıf, birçok keramette bulunmuştur. Örneğin ...Devamı