Hayatı Servet-i Fünun dönemi şair ve yazarı olan Cenap Şahabettin, 21 Mart 1870 tarihinde Manastır’da doğdu. Babası Plevne’de şehit düşünce, ailesi ile beraber İstanbul’a taşındı. İlköğretimini Fevziye Mektebi’nde yapan Şahabettin, Gülhane Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi. İlk şiiri 1885 yılında, 15 yaşındayken, Saadet Gazetesi’nde yayınlandı. Daha sonra Tıbbiye İdadisi’nde eğitimine devam etti ve 1890 ...Devamı