çevre Etiket:

Çevre Koşullarının Genlerle ve Hastalıkların Kalıtımıyla İlişkisi

Bir kişinin genlerinin aktivitesi, sadece genlerinin DNA dizisine bağlı değildir. DNA dizisine ek olarak, epigenetik adı verilen diğer faktörler tarafından da etkilenir. Bu faktörlerdeki değişiklikler, hastalıklarda kritik rol oynayabilirler.Dış çevrenin genler üzerine etkisi, hastalıkların ortaya çıkışını etkileyebilir ve bu etkilerden bazıları insanlarda gelecek nesillere aktarılabilir. Çevresel faktörlerin, bireylerin sahip olduğu çocukların genetiğini ...Devamı

Okul Çevre İlişkileri Ve Önemi

Okul bireyleri geleceği hazırlayan sistemli eğitim öğretimin gerçekleştirildiği bir kurumdur. Bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir kurum olan okullar eğitim hayatının vazgeçilmez örgütlerinden biri haline gelmiştir. Diğer örgüt türlerin de olduğu gibi okullar da herhangi bir çevreden ve bireylerin oluşturduğu toplumdan soyutlanamaz. Eğitim sistemi toplumun diğer gelişimlerine ve yaşana olaylardan etkilendiği gibi okullarda içinde ...Devamı

Kentsel Isı Adası Etkisi

Kentsel Isı Adası Etkisi (Urban Heat Island Effect), kentleşmenin olduğu bölgelerdeki hava sıcaklığının kırsal alanlara göre daha yüksek olmasıdır. Yıllık ortalama sıcaklıklar açısından bu durum incelendiğinde, yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığı bir şehirde sıcaklık, kırsal bölgelere göre ortalama 1-3 derece daha yüksek olabilmektedir. Bu fark geceleri 12 dereceyi bile bulabilmektedir. Bu farkın ...Devamı

Paris İklim Anlaşması

Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde sera gazları salınımını azaltmaya yönelik önlemleri içeren bir anlaşmadır. Anlaşma 22 Nisan 2016 tarihinde imzaya açılmıştır ve yeterli sayıda üye ülkenin imzalamasının ardından 4 Kasım 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Anlaşma 195 üye ülke tarafından imzalanması bakımından, dünya tarihinde iklim değişikliği ile ...Devamı

Rainforrest Alliance Örgütü Nedir?

Rainforrest Alliance; toprağın ve doğal kaynakların işlenme yöntemlerini, müşteri davranışlarını ve işletmelerin yaklaşımlarını değiştirerek yağmur ormanlarındaki biyoçeşitliliğin korunmasını ve sürdürülmesini amaçlayan uluslararası bir sivil toplum örgütüdür. Örgüt, 1987 yılında kurulmuştur ve merkezi New York şehrindedir. Dünya genelinde 70ten fazla ülkede şubeleri bulunmaktadır. Dünya genelindeki ormanlar üzerinde en büyük etkiye sahip üç endüstri; ...Devamı

Çevre Yönetimi Nedir?

Çevre de yönetim de birden çok anlamı olan, üzerinde uzlaşılmış tek bir tanımı olmayan kavramlardır. Çevre, basit olarak, canlıların içinde yaşadığı ortam, en geniş tanımıyla ise insan ve diğer tüm canlı varlıklarla birlikte doğanın ve doğadaki insan yapısı öğelerin bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetim ise kimi kez örgüt, kimi kez yönetsel etkinlikler ...Devamı

Çevre Sorunlarında Küreselleşmenin Önemi Nedir?

Son yıllarda özellikle iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki değişim ve ulusal ekonomilerin köklü bir dönüşüm geçirerek küresel nitelik kazanması, çok kullanılan bir ifadeyle dünyayı küçük bir köy haline getirmektedir. Küreselleşme kavramıyla ifade edilen bu değişim süreci; sermaye dolaşımının teknik ve ekonomik altyapı olanaklarına koşut olarak ulusal düzeyde değil, küresel düzeyde gerçekleşmesi anlamını ...Devamı

Kişilik Gelişiminde Çevre ve Kalıtım

Kişilik, insanları birbirinden ayıran, diğer insanlarla iletişimimizi ve tepkilerimizi kapsayan çevreden ve genetik yapıdan etkilenen bizi biz yapan özelliklerimizdir. Anne babalar çoğu zaman çocuklarında gördükleri kişilik özellikleri için “bana çekmiş” gibi yorumlar yapmaktadır. Fakat kişiliğimizin büyük bir kısmını çevre mi(yetiştirilme tarzı) genetik yapımız mı etkilemektedir? Elbette ki herkes bir zeka potansiyeli ile ...Devamı