Vatandaşlık, bir gerçek kişinin hukuki bağ ile bir ülkeye sıkı sıkıya bağlı olacak şekilde o ülkenin yasaları uyarınca vatandaşı olması durumunda gerçekleşir. Bu durumun vuku bulma hadisesi aslında tamamen, ülkelerin kendi iç meseleleri arasında yer alır. Başka bir ifade ile bir kimsenin, bir ülke ile kuracağı vatandaşlık bağı sadece kuran ve de ...Devamı