Çıldırlı Âşık lakabıyla anılan, Âşık Şenlik, 1850’de kendi adıyla anılan, asıl adı Yakınsu olan Kars’ın köyünde doğmuştur. 19 yaşlarında, saz çalmayı öğrenen Âşık Şenlik, birçok yer gezerek âşıklarla atışmalar yapmıştır. 1913 yılında hayatını, kendisine rakip olan saz şairlerinin, kendisini zehirlemeleri dolayısıyla kaybetmiştir. Âşık Şenlik’in Hayatı Âşık Şenlik, Revan, Kars, Tiflis, Gürü, Ahıska ...Devamı