çocuk eğitimi Etiket:

Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocuğa Eğitsel Oyunlarla Destek Olmak

Her çocuk, aynı düzeyde öğrenme becerisine sahip değildir. Bu nedenle aynı yaş grubunda olsalar bile çocuklar arasında bilgi ve davranış farklılıkları görülür. Yetişkinler, çocuklar arasındaki bu tür farkları genellikle “zeki” veya “zeki değil” şeklinde tanımlar fakat bu büyük bir yanılgıdır. Bazı çocuklar, üstün zeka potansiyelinde olmasına rağmen öğrenme güçlüğü çekebilirler. Bu durum, ...Devamı

Çoçuk Eğitiminde Anne Rolü

Her kadının hayali anne olmaktır. Anne olmanın zorluklarını ise çoğu insan anne olunca anlar. Bu zorlukların başında ise, çocuğun annesini örnek alıyor ve kopyalıyor olması gelmektedir. Bu yüzden annenin iyi bir rol modeli olması gerekir. Çünkü çocuk eğitimi ilk zamanlardan itibaren başlamaktadır. Yapılan çoğu araştırma ile bir çocuğun daha doğmadan öncesinde başlayan ...Devamı

Bilgiyi İşleme Teorisi

Bilgiyi İşleme Teorisi, bilginin insan beyninde nasıl edinildiğini, işlendiğini, kaydedildiğini ve hatırlandığını tanımlar. Bu teorinin ilginçliği, insanın bilgiyi işleme şeklinin bilgisayarlara benzetilmesidir. ...Devamı

Karakter Eğitiminin Önemi

Karakter, kişinin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel özellikler ve bireyin nasıl davranacağını belirleyen ana özelliktir.İnsan hayatı bazı gerçeklerle doludur. Bu gerçeklerden biri de insanların davranışlarına sınır koyması gerektiğidir. ...Devamı