dalga Etiket:

Radyo, Radyonun Tarihi ve Radyonun İşlevi

Radyo, uzaydan iletilen radyo frekanslarının elektromanyetik dalgalarını (ışığın frekansı altındaki frekanslar) kullanan kablosuz iletişim sistemidir. Kullanılan frekansın türü, iletişimin istenildiği uygulama türüne bağlıdır. Radyo dalgaları, elektromanyetik yüklü bir nesne ile birlikte spektrumun radyo frekansı bölümünde belirli bir frekansta hızlandırılmasıyla oluşur. Hızlanma aynı zamanda bir antenin alternatif akımından da kaynaklanabilir. Radyo dalgalarının frekansı ...Devamı

Deprem Bilimi (Simoloji ) Nedir,Nasıl Sınıflandırılır ?

Ani olarak yer altındaki bir noktadan çıkan titreşimlerin, yeryüzüne ilerleyerek geçtiği ortamları ve yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Bir deprem oluşmadan önce kayaçlarda gerilme birikmekte olup, bu gerilme kayacın değerini aştığı anda deprem oluşmaktadır. Depremin yeraltında oluştuğu noktaya odak noktası, odak noktasının yeryüzündeki iz düşüm noktasına ise Episantr (merkez üssü) denilmektedir.Depremler oluş mekanizmalarına, ...Devamı

Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yerşekilleri

Deniz ve göllerde, yüzey sularının rüzgar etkisiyle gösterdiği periyodik salınımlardır. Açık denizlerde oluşan serbest dalgaların elemanları Akıntılar, denizlerdeki suların yer değiştirmesidir. Akıntıları oluşturan (başlatan) etmenler - Sürekli rüzgarlar - Seviye farkı - Yoğunluk (tuzluluk) farkı - Gel-git Dalga Aşındırması Dalgaların aşındırma gücü, dik kıyıların önünde çok fazladır. Açıklarda görülen serbest (büyük) dalgalar, ...Devamı