değer Etiket:

Çocukluk Kavramı Nedir? Türklerde Çocukluk Olgusu

Çocukluk, çocuk kavramı ile eşdeğerdedir. Geçmiş çağlardan günümüze çocukluk kavramının kabulü ve kavranması uzun bir süreç almıştır.Çocukluk ancak 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Rönesans ürünüdür. Basımevinin (matbaanın) bulunmasından sonra kitaplar basılmaya, çocuk eğitimine ilişkin yazılar yazılmaya başlanmıştır Çocukluk kavramının gelişmesinde; 1- Tarımdan sanayiye geçiş. 2- Orta sınıfın gelişmesi. 3- Aile yapısının, rolünün değişmesi. ...Devamı

İbni Haldun’un Perspektifinden İktisat İlmi

İktisat, Arapça kökenli bir kelime olup ölçülü olmak manasına gelmektedir. Dünyada insanoğlunun emrine verilmiş yer altı ve yerüstü kaynakları, ay, güneş, hayvanlar, yenilenebilir enerji kaynakları, insani değerler, zaman, sağlık, bilinç, akıl, zekâ, mantık, benlik, bilinçaltı ve dahi pek çok nimet bulunmaktadır. Bu nimetlerden insanoğlunun en güzel şekilde faydalanabilmesi için iktisadi yani ölçülü ...Devamı

Değer Verdiğimiz Şeylerin Değeri

Değer kavramı, birşeyi diğer şeylerden farklı kılmaktadır; yani onu önemsenecek boyuta getirmektir. Değer kavramı göreceli bir kavramdır. Bana değerli gelen bir başkasına göre değeri yoktur. Değerle maddiyat arasında ilgi varmıdır? Aslında buda göreceli bir kavramdır, kişiye göre değişir. Kiminin değer verdiği şeyler ucuz şeyler, kiminin de pahalı şeylerdir…Hayatta değer verdiğimiz şeyler zaman ...Devamı