A-Pasif Elemanlar: Verilen enerjiyi harcayan veya depolayan elemanlardır. Bunlar; rezistörler, kondansatörler ve bobinlerdir. Rezistörler enerji harcarlar. Kondansatör ve bobinler ise enerji depolar, doğru akımda enerji tüketmez, alternatif akımda tüketirler. ...Devamı