Tarihe damga vurmuş liderlerin arasında gösterilen 3. Boris, 1918 ile 1943 yılları arasında, Bulgaristan çarlığı görevini yapmıştır. Özellikle 1938 yılı ile 1943 yılı arasındaki dönemde, çok fazla dillendirilmese de, çarlık rejimi diktatörlüğe evrilmiştir. 30 Ocak 1894 yılında dünyaya gelen 3. Boris, Bulgaristan çarı olan 1. Ferdinand ile Bourbon Hanedanı’nın Parma kolundan olan ...Devamı