PEST analizi, işletmelerde stratejik yönetimde strateji belirleme aşamalarında kullanılan analiz türlerinden birisidir. PEST kısaltması, İngilizce “Political”(Politik), “Economic” (Ekonomik), “Social” (Sosyal) ve “Technological” (Teknolojik) kelimelerinin başharflerinden oluşmaktadır. PEST analizinde temel amaç, işletmeyi etkileyebilecek dışsal faktörlerin bir analizinin gerçekleştirilmesidir. Bu analiz sayesinde işletmeler, stratejilerini doğru şekilde belirleyebilirler. PEST analizinde temel olarak aşağıda sıralanan dört ...Devamı