Akarsuların taşıdı kalıntıların nehir ağzını tıkaması ile akarsu yatağında su tutulması meydana gelen  tabi set göllerine Longoz denir. Akarsu yatağında biriken su ile oluşan göletler bulundukları bölgede farklı bir ekosistem oluşturur. Bu sisteme Su basar orman denmektedir. ...Devamı