distopya Etiket:

Ütopya Nedir?

Thomas More 1516 yılında yayınlanacak Ütopya isimli kitabında yeni kavram yaratmıştır. Thomas Moreun ütopyasından yola çıkılarak oluşturulan bu terim ile ideal bir ülke yani eşit, mutlu ve doğru bir toplum ifade edilir. Ütopya için Distopyanın tam tersi de denilebilir. Ütopyayı mükemmel ancak hayali bir toplum olarak da tanımlayabiliriz. Mükemmeldir çünkü insanların umutları ...Devamı

Cyberpunk Nedir?

Hem bir kültürü hem de bir türü ifade eden cyberpunk terimini tanımlamak zor bir iştir. Bilim kurgunun alt kategorilerinden biri olan cyberpunk temasında doğanın yok olduğu yerine yüksek teknolojik içeriklerin aldığı ve tüm bunlarında insan yaşamının önüne geçtiği bir kurgu tasarımı vardır. Cyberpunk’ı kısaca anlatmak istersek High tech. Low life.” diyebiliriz. Cyberpunk ...Devamı

Distopya Nedir?

Gelecekte olabilecek olumsuz toplumları tanımlamak için kullanılan distopya kelimesinin kökeni eski Yunancaya dayanır. Anti ” ütopya diye de adlandırabileceğimiz distopyayı oluşturan dis ve topya hecelerinin kökü eski yunancada kötü ve yer olarak yer alır. Distopik toplumlar zulüm, terör, fakirlik, sefalet veya çok ilerlemiş teknolojinin topluma olumsuz yansımasının olduğu kurgusal toplumlardır. Bu toplumlarda ...Devamı