Doğuda Gürcistan, Nahçıvan, Ermenistan ve İran’la komşudur. Kuzeyde, Kuzey Anadolu dağları ile Karadeniz Bölgesi’nden, güneyde, Güneydoğu Toroslar ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ayrılır. Bölge doğudan batıya doğru bir üçgen biçiminde daralarak uzanır. Yüzölçüm olarak en büyük bölgemizdir. Yerşekileri Türkiye’nin en dağlık ve ortalama yükseltisi en fazla olan bölgesidir. Bölgenin kuzeyinde doğudan batıya doğru ...Devamı