Geliştirilen her teknoloji, kendisiyle beraber mutlaka kendisini bertaraf eden buluş ve icatlara da kapı aralamıştır. Gerek doğada gerekse de medeniyetin keşifler dünyasında geçerli en temel kanun zıtlıkların yeniyi ve daha güçlüyü/daha iyiyi doğurduğudur. ...Devamı