Tarihçe: Toplam Kalite Yönetimi (TKY), birinci dünya savaşı dönemindegeliştirilmeyebaşlanmıştır. Birinci dünya savaşı sırasında nitel olarak çok fazla üretimin yapılması ile birlikte ürün kalitesi düşmüştür Bu durumu gidermek amacıyla üretim esnasında, ürünlerin niceliğini gözetleyen kalite denetçiliği ortaya çıkmıştır. ...Devamı