Drama; Yunanca da ‘Yapmak, Etmek, Eylemek’ anlamına gelen ‘dran’ ve ‘dranein’ sözcüklerinden türemiştir. Halk arasında acıklı durumları ifade etmek için kullanılan ‘dram’ sözcüğü de bu kökten gelmektedir. Drama sözcüğünün bu kullanım ile doğrudan bir ilgisi yoktur. ...Devamı