Zehirsiz yılanlardan daha evrilmiş olan zehirli yılan türleri, tüm yılanların dörtte birini oluşturur ve yaklaşık 600 türün zehirli olduğu bilinir. Yılan zehri, içinde pek çok etkili madde barındırır. Bunlar şöyle özetlenebilir: Kalp üzerinde etkili olan “Kardiotok-sin”, Sinir sisteminde etkili “Nörotoksin”, Kan hücrelerini eriten “Hemolizin”, Proteinleri eriten “Proteolitik enzimler” ve “Kolinesteraz”, “Nüldeöti-daz Hiyaüronidaz” ...Devamı