Kriz; kişinin baş edemediği ve kendi sorun çözme becerilerinin yetersiz kaldığı, kişinin yaşamını zorlayan, sıkıntıya sokan, ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen olaylardır. Yani kriz düzenli, normal giden bir durumda bozulma meydana gelmesidir. Eski bir Çin atasözünde kriz, tehdit aynı zamanda da fırsat anlamına gelmektedir. Kriz kelimesi genelde bizde, sıkıntı verici, acil ve ...Devamı