Zekanın mantıksal, sözel, görsel, içsel, müziksel, bedensel, ruhsal ve sosyal gibi pek çok açıdan sınıflandırması mümkündür. Ancak en yaygın olan sınıflandırma IQ (Intelligence-dinamik-zihinsel) ve EQ (Emosyonel-sosyal-duygusal) şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Yapılan araştırmaların neticesinde IQ’nun yaşam ile çok fazla ilişkisinin bulunmadığı sosyal hayatın, sevk ve idarenin tamamen EQ (Duygusal zeka) ile yapıldığını ortaya çıkarmıştır. ...Devamı