Edîb Harâbî, 1853 – 1917 yılları arasında yaşamıştır. İstanbul’da doğmuş olup aynı şehirde vefat eden Edîb Harâbî, ömrünü İstanbul ve Rumeli’de geçirmiştir. Asıl adı Ahmet Edip’tir. Tasavvuf ve Tasavvuf eserleri ile yakından ilgilenmiştir. İlk şiirini Saadet Gazetesi’nde yayımlamıştır. Yayımlanmış ve yayımlanmamış olan tüm şiirleri, Bektaşiler arasında hızlıca yayılmıştır. Bestelenen şiirleri saz ve ...Devamı