ekonomi Etiket:

Alternatif İktisadi Sistemler

Tüm iktisadi sistemlerde yanıtlanması istenen 3 temel soru vardır; 1-Neler üretilecek 2-Nasıl üretilecek 3-Kimler için üretilecek veya nasıl paylaşılacak 1-Neler Üretilmeli: Üretim imkanları sınırının hangi noktasında bulunulacağı ve üretim seviyesi sorunuyla ilgili sorudur. Kaynakları etkin kullanmak için, bir üretim arttırılırken diğer üretimden vazgeçileceği hususuna dayanır. Tüm toplumlar kıt kaynaklarla yapacağı üretime karar ...Devamı

Üretim Planlama ve Kontrol

Üretim Planlama ve Kontrol (ÜPK), üretilecek ürünü belirlemek, üretim için donanım gereksinimini saptamak ve ürünlerin istenen kalite ve maliyette. istenen sürede, doğru zamanlarda ve istenen miktarlarda oluşumunu sağlayacak çizelgeleme çalışmalarını yapmak gibi faaliyetlerden oluşan bir üretim yönetimi etkinliğidir. ÜPK, üretimden sorumlu yöneticilere, kısa zamanda ve yüksek verimde hedefe ulaşması için yol gösteren ...Devamı

İş Kazalarındaki Artış Ekonominin Sorunu Haline Geldi

Son yıllarda iş kazalarındaki ve buna bağlı maddi-manevi zararların artışı alarm veriyor. Özellikle sanayi ve üretim sektöründeki bu sorun, çözüme kavuşturulmak için ekstra önlemler bekliyor. Yaşanan iş kazalarının birçoğunun iş sağlığına önem vermeyen işletmeler kaynaklı olduğu belirtiliyor. ...Devamı

Üretim Kavramı

En genel bakış ile üretim “ekonomik değeri olan mal ya da hizmetlerin oluşturulmasını sağlayan faaliyetler tümü” olarak tanımlanabilir. Burada önemli olan üretim sonunda ortaya çıkan mal ya da hizmetin ekonomik bir değerinin olması ya da bir değer yaratmasıdır. Örnek vermek gerek görülürse bir ağacın dalını koparmak, koparılan ağaç dalının herhangi bir şahsa ...Devamı

İş Etüdü Kavramı

İş Etüdü: Verimliliği arttırmak amacıyla işi yapacak kişinin gücünü ve gereksinmelerini göz önünde bulundurarak, işin en iyi yapılış biçimi ve tamamlanma süresini saptamak için iş sistemleri üzerinde yapılan çalışmalardır. İnsan, makine ve malzeme arasında oluşan tüm etkileşimleri verimliliğe dönüştürmeye çalışan, yeni iş yöntemleri geliştirerek işin hem kalitesini hem de tatmin düzeyini arttıran ...Devamı

Kıtlık Sorunu Nedir, Nasıl Yaklaşım Gösterilir?

Kıtlık Sorunu Ekonomide karşılaşılan sorunların temelinde kıtlık bulunmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarının sınırsız olması, buna karşılık kaynakların sınırlı olması kıtlık sorununu yaratmaktadır. Kıtlık sorunu ile karşı karşıya kalan insanlar, bu nedenle sahip oldukları kaynakları verimli kullanmak, israf etmemek zorunda kalmaktadır. Ancak kaynaklar ne kadar verimli kullanılırsa kullanılsın, ihtiyaçların sadece bir bölümünü karşılanacaktır. Bu nedenle ...Devamı

Genel Ekonomi Nedir, Neden Önemlidir?

Ekonomi yaşamın kendisidir. İnsanlar ilk zamanlardan beri yaşamlarını sürdürebilmek için sürekli olarak sahip oldukları kaynakları ekonomik olarak kullanmak zorunda kalmıştır. Günümüzde dünya nüfusunun sürekli artması, medeniyet ve kültür seviyesine bağlı olarak insanların ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve miktarlarının artması, buna karşılık mevcut kaynakların hızla tükenmesi, ekonomik problemleri daha ciddi boyutlara ulaştırmıştır. Bugün dünyada binlerce ...Devamı

Kredi Notunuzu Ücretsiz Olarak Öğrenebilirsiniz

Kredi notu, uzun zamandan bu yana bankaların müşterilerine kredi kullandırmak ve kredi kartı vermek için değerlendirdiği önemli bir hesaplama aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda bankacılık sektöründe hizmet veren birçok banka müşterilerine yukarıda bahsettiğimiz hizmetleri vermeden önce mutlaka kredi notuna bakmakta ve kredi notunun sonucuna göre hareket etmektedir. Buna göre kredi ...Devamı