Türkçemize Latince organum kelimesinden geçen erganun batı kültürüne ait bir çalgı aletidir. Büyük ve küçük borulara pedallarla hava üflenir, çıkan ses de klavye ile kontrol edilir. Erganunu meydana getiren öğelerin çoğu dışarıdan görünmez. Tarihi milattan önce 150 yıllarına kadar dayanan eski bir çalgıdır. Büyüklüğü üç katlı binayı bulabilmektedir. Bu yüzden portatif değildir. ...Devamı