Hicri takvime göre 1071 yılında Erzurumda doğan Erzurumlu İbrahim Hakkı, Şeyh Osman Efendinin oğludur. Babasının çok iyi bir mutasavvıf olduğu bilinmektedir. Oğlunun da kendi yolunda gitmesini istediğinden İbrahim Hakkı 9 yaşındayken onu Siirtte bir medreseye Kadir-i Şeyh-i İsmail Fakirullahın yanında eğitim almaya göndermiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkının Hayatı İbrahim Hakkı, medrese çok iyi ...Devamı