erzurumlu ibrahim hakkı Etiket:

Erzurumlu İbrahim Hakkı Kimdir?

Hicri takvime göre 1071 yılında Erzurum’da doğan Erzurumlu İbrahim Hakkı, Şeyh Osman Efendi’nin oğludur. Babasının çok iyi bir mutasavvıf olduğu bilinmektedir. Oğlunun da kendi yolunda gitmesini istediğinden İbrahim Hakkı 9 yaşındayken onu Siirt’te bir medreseye Kadir-i Şeyh-i İsmail Fakirullah’ın yanında eğitim almaya göndermiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Hayatı İbrahim Hakkı, medrese çok iyi ...Devamı

Marifetname Nedir?

Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından yazılmış, fen bilimleri hakkında oldukça geniş bilgiler kapsayan ve ansiklopedik özellikler taşıyan bir eserdir. 1757 yılında yazılan Marifetname, ortalama 600 sayfadan oluşur. Eserde 1 önsöz, 3 büyük bölüm ve 1 sonsöz kısmı bulunmaktadır. ...Devamı