Üniversite birinci sınıf öğrencileri arasında yapılan bir ankette öğrencilerin %57’si ders çalışma alışkanlıklarının pek olmadığını, %54’ü ise zamanlarını iyi yönetme konusunda sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. (Thombs, 1995). Her iki sorunla da başa çıkmak için bazı yöntemleri ele alalım. ...Devamı