fizyolojik Etiket:

Gregorc Öğrenme Stilleri ve Dunn Öğrenme Stilleri Modelleri

Gregorc fenomelojik yaklaşım kapsamında modelini oluşturmuştur. Gregorc her bireyin farklı öğrendiğini ve farklı öğrenme stillerine sahip olduğunu belirtmiştir. Bireylerin sahip olduğu gizli yetenekler ve özellikler öğrenme stillerini ve öğrenme sürecini etkilemektedir. Gregorc’un modelinde bilgiyi alma, işleme, depolama, kodlama ve kodları çözme gibi bilişsel boyuta önem verilmiştir. Bu modele göre, algılama, düzenleme, birleştirme ...Devamı

Biyometri Hayatımıza Nasıl Etki Edecek?

Hepimiz filmlerde bir karakterin kimliğini doğrulamak için retina taramasından geçip çok gizli üslere girdiğini görmüşüzdür. Bu, biyometrik sistemin bir örneğidir. Biyometri, genelde insan fizyolojisi ve davranışlarının bir derlemesidir. Biyometrik bir sistem bir kimsenin parmak izlerini tarayabilir ya da bir klavyeye yazı yazma şeklin analiz edebilir. ...Devamı