Bir ülkenin gelişmesi, o ülkenin bilim ve sanat anlayışının gelişmesiylemümkün olmaktadır. Hiç şüphesiz ki, bilim bu konuda çok önemli bir rol oynar. Cahit ARF isimli bilim adamı da ülkesinin gelişmesine, matematik alanında yaptığı üstün çalışmalarla büyük katkılarda bulunmuştur. ...Devamı