gelecek Etiket:

Çocuklara Uygulanan Sözlü ve Fiziki Şiddet

Çocuklar geleceğimizin en büyük teminatı ve mirasçılarıdır elbette ki. Çocuk öyle bir canlıdır ki, yüreği kuşlar kadar özgür ve hassas, okyanuslar kadar derin ve sonsuzdur. Bu yüzden onların küçük bedenlerinde taşıdıkları koca yüreklerine neler hissettirdiklerimiz onların geleceğini o yönde etkiler. Bazı çocuklar şanslıdır ve anne babaları tarafından her yönden tam anlamıyla her ...Devamı

Çocuklara Ayrılan Zamanın Psikolojide Yeri ve Önemi

Çocuğun gelişimi için anne- babanın çocuğu ile vakit geçirmesi çok önemlidir. Bu yıllarda çocuğun sinir sistemi gelişir. Aileler günlük yaşam temposu içinde çocuklarını ikinci plana atmamalıdır. Çocukların çok çabuk büyüdüğü unutulmamalıdır. Ailesi ile vakit geçiren çocuğun özgüveni gelişir. Anne- babasının ona değer verip onunla vakit geçirdiği için mutlu olur. Çocuğa yokmuş gibi ...Devamı

Gençlerle Nasıl İletişim Kurulur?

İletişim karşılıklı oluşan bir sistemdir. En önemli özelliği iki yönlü olmasıdır. Kişiler birbirleri ile iletişim kurduklarını zannederler ama maalesef yanılırlar. Her konuşma iletişim değildir. İletişim kurmakta en çok zorlanılan grup gençlerdir. Gençlerle nasıl iletişim kurulması gerektiğini bilmek gerekir. Yoksa iletişim kurmak bir yana genç tamamen uzaklaşıp, kendi dünyasına çekilir. Gençler en çok ...Devamı

Zaman Kapsülü Nedir?

Zaman kapsülü, içerisinde hazırlandığı zamana ait eşyalar konulan ve temel amacı ileride kapsülü bulacak olan insanlarla iletişime geçmek ile arkeologlara, tarihçilere ve antropologlara yardımcı olmak olan kapsüldür. Bazı zaman kapsülleri, belirli bir zaman sonra (örneğin 100 yıl) açılmak üzere bilinen bir yerde korunurken, bazıları ise bulacak kişiler tarafından bulunduğu zaman açılmak üzere ...Devamı

Gelecek Kaygısı Nedir? Sebepleri ve Etkileri Nelerdir?

Gelecek kaygısı, özellikle genç nüfus üzerinde büyük bir baskı ve stres yaratan bir durumlar bütününü simgelemektedir. Genç bireylerin yıllar sonra nasıl geçineceklerini, işlerinde mutlu olup olmayacaklarını, sektörlerinin zarar görüp görmeyeceğini ve bunlar gibi binlerce soru nedeniyle sürekli bir sorgulama halinin olması durumunun bütünü de, gelecek kaygısını oluşturmaktadır. ...Devamı

Profesyonel Önsezi Nedir?

Modern toplumun her branşında gelecek odaklı düşünmenin hayati önemi bulunmaktadır. Planlama yapma, farklı durumlarda hangi farklı aksiyonların gelişeceğini çok iyi tanımlanmış tahminlerde bulunularak gerçekleştirilebilir. ...Devamı

Geleceğin Teknolojisi İçin Füturistik Tahminler

Fütürizm gelecek ile ilgili analizler yapıp zaman içerisinde nelerin değişeceği üzerine fikir yoran bir akımdır. Bu akıma verilebilecek en iyi örneklerden biri bilim kurgu filmleridir; çünkü bu filmler genellikle gelecekte ne olacak üzerine kurgulanmaktadır. ...Devamı

Fütüroloji (Gelecek Bilimi) Nedir?

Fütüroloji kavramı, bir bilim olmakla birlikte özellikleri itibariyle somutluk bakımından diğer bilimlerden bir nevi ayrılmaktadır. Tanım olarak ise bu kavram, uluslar arası bir perspektif içerisinde geleceği öngörmeye çalışmayı ifade etmektedir. ...Devamı