gen terapisi Etiket:

Rekombinant DNA Teknolojisinin Sağlık Alanında Kullanımı

Rekombinant DNA teknolojsi, canlıdaki genetik materyalin istenilen şekilde değiştirilmesidir. Bu teknoloji, çeşitli kaynaklardan DNA parçalarının eklenmesini ve istenilen DNA dizisinin uygun bir aracı (vektör) ile aktarılmasını içerir. Canlının genomundaki manipülasyon, yeni genlerin eklenmesiyle ya da var olan genlerin aktivitesinin kısıtlanmasıyla gerçekleştirilir. Farklı DNA parçaları elde etmek için enzimatik parçalama yöntemi kullanılır. DNA ...Devamı

Multipl Skeleroz Hastaları Gen Terapisiyle İyileştirilebilir mi?

Multipl skleroz (MS), beyindeki ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar gördüğü demiyelinizan bir hastalıktır. Bu hasar, sinir sisteminin çeşitli bölümlerinin iletişim kurma yeteneğini bozarak fiziksel, zihinsel ve psikolojik problemler de dahil bir dizi bulgu ve semptom oluşturur. Spesifik belirtileri arasında çift görme, bir gözde körlük, kas güçsüzlüğü, duyularla ilgili ya da koordinasyonla ilgili ...Devamı

FDA Tarafından Onaylanmış Gen Terapisi Yöntemleri

Nisan 2012’de Emily Whitehead, genetik olarak modifiye edilmiş T hücrelerini (bağışıklık sisteminde bulunan hücre tiplerinden biri) alan ilk pediatrik hasta olmuştur. Bu hücreleri, ölümcül bir hastalık olan akut lenfoblastik löseminin (ALL) tedavisi için almıştır. Tedavisinden üç hafta sonra, Emily’nin lösemisi iyileşmeye başlamıştır ve bugün 12 yaşında ve sağlıklı bir çocuktur. Benzer şekilde ...Devamı

Gen Terapisi Nedir?

Kalıtsal olarak nesilden nesile aktarılan birçok özellik vardır. göz rengi, kan grubu, boy uzunluğu, saç rengi gibi. fakat bunların yanında istenmeyen bazı kalıtsal özelliklerde vardır. kalıtsal hastalık dediğimiz birçok hastalıkta anne ve babalardan çocuklarına taşınmakta, onlardan birçok yeni bireylere istenmese de taşınmaktadır. ...Devamı