Başkanlık sistemi, hükumet başkanının devlet başkanı olduğu Cumhuriyet rejiminde kullanılan bir yönetim şeklidir. Başkanlık Sisteminin Özellikleri * Başkanlık sisteminde kuvvetler katı bir şekilde ayrılmış olup yasama yürütmeyi fes edemez. * Devlet başkanının kanun teklif etme yetkisi yoktur, kanunları veto etme yetkisi vardır. * Güvensizlik oyuyla hükumet düşürülemez. Bu yüzden hükumet kuruluşunda güven ...Devamı