george orwell Etiket:

Distopya Nedir?

Gelecekte olabilecek olumsuz toplumları tanımlamak için kullanılan distopya kelimesinin kökeni eski Yunancaya dayanır. Anti ” ütopya diye de adlandırabileceğimiz distopyayı oluşturan dis ve topya hecelerinin kökü eski yunancada kötü ve yer olarak yer alır. Distopik toplumlar zulüm, terör, fakirlik, sefalet veya çok ilerlemiş teknolojinin topluma olumsuz yansımasının olduğu kurgusal toplumlardır. Bu toplumlarda ...Devamı

George Orwell Kimdir?

Annesi Fransız asıllı olan kendisi Hindistanda doğmuş yazar George Orwell , 20. yüzyıl İngiliz edebiyatında önemli bir yer tutmuştur.Eserlerini oluşturmasında yaşadığı ortamlar ve karşılaştığı olaylar etikili olmuştur.Yazarlık yapmayı küçük yaştan beri istemesine rağmen para sıkıntısı çekmesi sebebiyle çeşitli işlerde çalışmıştır. ...Devamı