gıda güvenliği Etiket:

Gıda Ticaretinde Soğuk Zincir Ve Bozulabilir Gıda Teminindeki Önemli Parametreler

Son yıllarda gıda güvenliği, küreselleşme ve gıda dışı ticaret nedeniyle büyük önem kazanmıştır. HACCP sistemlerinin üretim ve gıda ticaretine tanıtılması gıda izlenebilirliği sağlamaktadır ve sıhhi şartlara göre güvenli gıda temin etmeyi mümkün kılmaktadır. “Gıda ticareti” terimi, tüm nihai ürünlerin depolanması, nakliyesi, dağıtımı ve perakende satışı, ihracat ve ithalat işlemlerinin tamamı için yapılan ...Devamı

Gıdalarda Güvenlik İzleme ve Güvence Sistemi ile Oluşan “Güvenli Gıda” Nedir?

Son on yılda, gıda kaynaklı hastalıkların görünür insidansı, HACCP’nin ortaya çıkmasına ve gıda güvenliği düzenlemelerinin çoğalmasına rağmen dünya genelinde artmıştır. Gıda kaynaklı hastalıkların artması, diğerlerinin yanı sıra tarımsal ve gıda işleme uygulamalarında, artan uluslararası ticarette ve sosyal değişimlerde meydana gelen değişiklikler nedeniyle daha etkili gıda kalite ve güvenlik güvencesi sistemlerine duyulan gereksinimi ...Devamı