Asırlık bir millet ve dünyaya egemen olmuş bir ırk.Konuştuğu ve kullandığı dillermutlaka zamanla değişime uğramış ve alıntılar yapılmıştır. Tarih boyunca birçok dil kullanılmış ve bunlara eklemeler yapılmıştır. ...Devamı