Kara içerisindeki çanakların suyla dolması sonucu göller oluşur. Göl sularının seviyesi yağışlı aylarda yükselir. Kurak aylarda alçalır. Göller; kaynak suları, akarsular ve yağışlarla beslenir. Göllerin suları acı, tatlı, sodalı ve tuzlu olabilmektedir. Bu farklılığa; - iklim koşulları, - beslenme kaynakları, - gölün bulunduğu arazinin yapısı, - gölün büyüklüğü, - derinliği, - gideğeninin ...Devamı