İnsan gözü görmeyi sağlayan yapı vebunları koruyan yardımcı yapılardan oluşmuşlardır.Görmeyi sağlayan yapılar göz merceği,ışık almaçları ve sinirlerdir.Koruyucu yapılar ise kirpikler,göz yaşı bezleri,göz kapakları ve kaslardır… SERT DOKU(SKLERA) Gözün en dışında bulunan beyaz renkli tabakadır.Adından da anlaşıldığı üzere sert olduğundan gözü korur.Sert tabaka kornea adı verilen saydam tabakayı oluşturur.Kornea’nın görevi ise göze gelen ...Devamı