Bölgenin kuzey sınırı Güneydoğu Toroslar’ın güney eteklerinden geçer. Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri ile komşudur. Güneyde ise Suriye ve Irak sınırı bölgeyi sınırlandırır. Bölge yüzölçüm bakımından en küçük bölgemizdir. Yerşekilleri Güneydoğu Anadolu yerşekilleri bakımından sade bir yapıdadır. Bölgede plato ve ovalar geniş yer tutar. Başlıca platolar Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa platolarıdır. Yükseklikleri ...Devamı