Nusayrilik 9. Yüzyılda Ebu Şuayb Muhammed b. Nusayr en-Nemiri(ö. 270/883 ) tarafından kurulmuş bir fırkadır. Kaynaklarda bazen Nusayrilik bazen de Nemiriyye diye anılan fırka, 20. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Alevilik mensupları da Aleviler (el-Aleviyyun) diye anılmaya başlamıştır. ...Devamı