Yeni yılın en bilindik alameti farikalarından biridir, süslenmiş yılbaşı ağaçları. Hristiyanlık ile özdeşleşmiş bu geleneğin; dini bir ritüel olduğunu düşünürüz. Ancak konu derinlemesine incelendiğinde, kökeninin çok daha eski tarihlere dayandığı ve hiç de bizim zannettiğimiz gibi olmadığı anlaşılmaktadır. Gök Tanrı dinine mensup Orta Asya Türkleri, yeryüzünün tam ortasında bir akçam ağacı bulunduğuna ...Devamı