Zaman içinde hızla gelişen Hinduizm, ilk zamanlarında Hindistan içindeki Müslüman, Hristiyan, Budist, Jain ve Yahudi olmayanlarca oluşturulan bir grup özelliği taşımaktaydı. ...Devamı