hipotez Etiket:

Çoklu Zeka ve Eğitimdeki Yeri

Zeka bilim insanları tarafından farklı ifadelerle açıklanıyor. ” Problem çözme yeteneği ” en yaygın tanımlarından biridir. Zeka kavramına farklı bir bakış açısı getiren kavram ise çoklu zekadır. Çoklu zeka kuramı Howard Gardner tarafından ortaya atılmıştır. Bu kuramın temel dayanağı, her insanın bir veya birkaç alanda zeka çeşidine sahip olduğudur. Bu kurama göre; ...Devamı

Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilimsel yöntem,adından da anlaşılacağı üzere bilimsel bir hedef doğrultusundabelirlenen ve adım adım takip edilen,izlenen yoldur.Bu adımları birlikte inceleyelim; ...Devamı