Hıristiyanlığın doğuşu bir çok felsefi ekolün olduğu döneme rastlar. Hıristiyanlık bildirdiği görüşler, kendinden önceki dönemin ve kendi döneminin tanrı tasavvuruna ve varlık anlayışına yeni bir yorum getiriyordu. Felsefi akımların çoğundan farklıydı. Hıristiyanlığa göre tanrı alemi kendi özgür iradesiyle yoktan yaratmıştır. Dolayısıyla alemin varoluşu ezeli ve ebedi değildir. Alemin yaratılışı belli bir süreçte ...Devamı