2001 Değişikliği 1-Başlangıç metninde belirtilen (Hiçbir düşünce ve mülahazanın) ibaresi, hiçbir faaliyetin şeklinde değiştirilmiş ve böyle düşünce özgürlüğünün önündeki engellerden biri kaldırılmıştır.) 2-Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın(1961 anayasasında olan öze dokunma yasağı 1982 anayasasına ilk kez eklendi) yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplerle ve ancak kanunla sınırlandırılır. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ...Devamı