hukuk Etiket:

Noter Nedir? Tarihçesi Nedir?

Noter, devlet tarafından kişilerin onayını alma, eylem, sözleşme veya ipotek gibi belgeleri yürütme yetkisi ile atanan lisanslı bir kamu görevlisidir. Daha sonra kamu görevlisi, belgeyi imzalamaya tanıklık ettiğini ve belgeyi imzalayıp kendisinin resmi mührünü iliştirerek belgelediğini resmileştirmektedir. Devlet tarafından belirli bir süre için atanır ve yenilenebilir. Noterler için uygulama kapsamı ülkelere göre ...Devamı

Mecelle Maddelerinde Mülk Edinme ve Komşuluk Hakları

Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki hukukçu bir heyet tarafından Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye isimli kanun kısaca Mecelle diye bilinir. İslam hukukuna göre hazırlanmıştır. Sözlükte Mecelle, ciltlenmiş dergi ve kitap, hikmet içeren sayfa anlamlarına gelir. II. Abdülhamid Han tarafından 1877 yılında uygulanmaya başlanmış, 1926 yılında ise yürürlükten kaldırılmıştır. Mecelle kanunlarında yer alan, mülk edinme, komşu ...Devamı

Erkler Ayrılığı Nedir?

Kuvvetler ayrılığı, çok yeni bir kavram gibi gözükse de aslında tarihi çok eski dönemlere dek uzanır. Öyle ki, bu uzanma Antik Yunan’a kadar erişir. Yunanlar bilindiği üzere birçoklarınca demokrasinin hem anası hem de babası olarak kabul edilir. Demokrasinin Yunan kökenli bir kurum olduğu günümüzde bilinen ve de herkesçe kabul edilmiş bir gerçektir. ...Devamı

HTS Raporu Nedir?

İnsanoğlunun medeniyeti ileriye taşıdığı her yeni teknolojik atılımla birlikte suç ve suçluların eylemleri de bu teknolojiye paralel olarak gelişme göstermektedir. Güvercin, duman ve ulaklarla sağlanan iletişim, modern zamanlarda avuç içine sığan cihazlarla saniyeler içinde tüm dünyayı kapsayacak kadar kolaylaşmıştır. Öyle bir zamandayız ki modern şehir insanlarının telefon irtibatının olmaması neredeyse çok az ...Devamı

Fezleke Nedir?

Fezleke, aslında birçoğumuzun bildiği bir kavramdır. Çoğunlukla günlük hayatta karşılaşabileceğimiz, gündelik yaşantımız içinde toplumla iletişimde karşımıza çıkabilecek bir kavramdır. Fezleke, herhangi bir kararın ya da sorunun kısa ve öz olarak anlatılmasıdır. Herhangi bir sorun hakkında kısaca bilgi verilmeye çalışılmasıdır. İdari soruşturma açılan kişi ya da kurumlar hakkında, müfettişlerce ya da soruşturma kurullarınca ...Devamı

Caydırıcılık-Suç-Hüküm İlişkisi

Caydırıcılık, suçun işlenip işlenmemesi bakımından büyük öneme sahiptir. Bunun nedeni, ister yasal olsun ister olmasın, yaptırımların insanların suç kabul edilen davranışları sergilemesine engel olabilme ihtimalinin olmasıdır. ...Devamı

Eğitim-Öğretim ve Öğrenme Arasındaki İlişkiler

Eğitim, öğretim ve öğrenme birbiri ile iç içe olan kavramlardır. Eğitim ve öğretimin amacı öğrenmeyi sağlamaktır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşması için öğrenmenin gerçekleşmesi gerekir. Öğrenmenin olmadığı bir durumda eğitimden söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle eğitim ve öğretim sürecinde bireylere amaçlar doğrultusunda davranışlarını değiştirebilecekleri bir ortam hazırlamak buna uygun yaşantı ...Devamı