Osmanlı devletinde adet olarak, şehzadeler arasında tahta çıkmadan sakal bırakmak yasaktı. Sakal tahta çıktıktan sonra bırakılırdı. Bunun iki istisnası Yavuz Sultan Selim ve Padişah Vahdettin’dir. ...Devamı