Bilhassa Göktürklerde, kağanların, kahramanların ve ünlü kişilerin mezarları üzerineöldürdükleri düşmanları temsilen heykel veya taşlar diktikleri, eğer taş bulamazlarsa ağaçtan yapılmış heykel veya kazıkları bu maksatla kullandıkları ve bu şekilde dikilen taşlara balbal dendiği öteden beri bilinir. ...Devamı