Türkiye, Dünya üzerinde yapılan iklim sınıflandırmasına göre, Akdeniz ikliminin yayılış sahasına girer. Ancak Türkiye’de; –    Yerşekillerinin engebeli olması –    Dağların uzanış yönü –    Üç tarafının denizlerle çevrili olması –    Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması gibi etmenlerin etkisiyle sıcaklık ve yağış bölgelere göre değişir. Bu durum Türkiye’de birbirinden farklı iklim tiplerinin görülmesine neden ...Devamı