İdari Yargılama Usul Kanunu’nda sürelerin hesaplanması ve genel ve özel dava açma süreleri ile ilgili bu yazıda; giderek çoktan seçmeli sınavların terk edilip, klasik sınav usulüne dönen sınavlarda adaylara yardımcı olmayı amaçlıyoruz. İYUK md 10- İdari Makamların Susması Haklarında bir işlem veya eylem tesis edilmesi için idareye başvuranlar için 60 gün içinde ...Devamı