İktisadi konulara yaklaşım, inceleme konuları farklı da olsa belirli ilkelere dayanır. Buna iktisadi düşünce tarzı denir. İlkelerin başında, kıtlık koşullarında tercih yapmak gelmektedir. Bir diğer ilke ise kişilerin iktisadi davranış biçimleri ve tercih süreçleri ilkesidir. En son incelenecek ilke ise iktisadi düşünce tarzının mevcut durumla analize başlama ve çıkacak değişimin sonuçları incelemesidir. ...Devamı